Kalite kontrol ve kalite güvence, gözetim, denetim hizmetleri şirketi – Gaze İndustrial Services

Gaze Industrial Services;
KONTROLLUK HİZMETLERİ

1- Endüstriyel proje tasarım ve kontrolleri yapmak,

2- Proje uygulama, montaj, kalite denetimleri ve gözetimler yapmak,

3- Proje uygunluk kontrolleri, boyutsal ölçüm kontrolleri, gözetim ve denetim hizmetleri,

4- Montaj eksiklerinin tespiti, takibi, tamamlanmasına nezaret etme ve işverene teslim hizmetleri,

5- Basınçlı sistemlerin Hidrostatik ve Pnömatik test paketlerinin hazırlanması, testlerini yapma-yaptırma kontrol, gözetim ve denetimi,

6- (WPS, PQR, WQR) Kaynak yöntem prosedürleri hazırlama, Kaynakçı ve kaynak yöntem testleri yapmak, yaptırmak, eğitim, gözetim ve kontrolluk, sertifikalandırma yapmak,

7- 3. Taraf gözetim ve kontrolluk hizmetleri,

8- Kalite kontrol, kalite güvence denetim ve gözetimleri,

9- Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri kurulması, danışmanlık ve denetimleri,

10- Risk analizleri ve kontrolleri,

11- İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) mevzuatlarına uygun Kazanlar, Basınçlı kaplar, depolama tankları ve boru sistemlerinin sıcak ve soğuk kontrol ve sertifikalandırmasını yapmak,

12- Yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri kontrolleri.

13- Boru hatları, boru, piping, pipeline, mühendislik kontrollerı, teknik kontrol ve teknik belgelendirme sertifikasyom hizmetleri.

14- Çelik inşaat endüstriyel inşaat proje kalite kontrol hizmetleri

…………………………………….

Kaynak ön hazırlığı ve kalite kontrolü, endüstriyel tesis ve ekipmanlarının imalatı ve montajı aşamasında çok önemli bir yer işgal eder. Kalite kontrol ve kalite güvence çalışmaları için, aşağıda belirtilen kontrol hizmetleri 3. Taraf bağımsız bir kuruluş olarak uzman personelimizce yapılmaktadır.

Endüstriyel tesislerin yer altı ve yer üstü boru imalat ve montajlarının kontrolü.
Ekipman montaj kontrolü
Çelik imalat ve montaj kontrolü
Elektrik, enstrümantasyon işlerinin kontrolü
Kumlama boya işlerinin kontrol süreci
Teknik şartnameye ve dizayn koduna göre onaylı projelerin, ITP’lerin ve prosedürlerin kontrolü.
Uluslararası standartlara göre ana malzeme, kaynak dolgu malzemesi, kaynakçı ve kaynak yöntemlerinin denetlenmesi,
Günlük kaynak takip çizelgelerinin kontrolü,
Kaynak planlarının kontrolü,
Kaynak kodlamalarının ve izometrik çizimlerin kontrolü,
Kaynak ve ısıl işlem planının kontrolü,
Kaynak tamirlerinin takibi, kaynak makineleri ve ısıl işlem cihazlarının denetlenmesi,
Elektrot depolanması, kurutulması ve kullanımının kontrolü,
Isıl işlem parametrelerinin denetlenmesi,
Muayene ve inceleme raporlarının denetlenmesi,
Kalite kontrol dökümantasyonunun ve arşivlenmesinin kontrolü,
Isıl işlem öncesi ve sonrası sertlik testlerinin kontrolü,
Marka transferinin denetlenmesi,
Hidrostatik testlerinin kontrolü.

Thanks! You've already liked this